انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران- کتاب
کتب منتشر شده با همکاری انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/7 | 
در ذیل تعدادی از عناوین کتاب هایی که با همکاری دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا و انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران منشر گردیده ، آورده شده است.
 
برای دسترسی به فهرست مطالب هر عنوان کتاب روی تصویر آن کلیک نمایید.
  
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران:
http://ipira.ir/find.php?item=1.108.54.fa
برگشت به اصل مطلب