انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران- جلسات
برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/29 | 
جلسه هیئت مدیره انجمن پژوهش های انتظامی ایران با حضور اعضاء این هیئت در مورخه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸ تشکیل گردید. در این جلسه برنامه های آتی و در دست اقدام انجمن برای سال ۱۳۹۸ مورد بحث و بررسی اعضاء قرار گرفت.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران:
http://ipira.ir/find.php?item=1.117.58.fa
برگشت به اصل مطلب