[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آشنایی با انجمن::
اخبار و رویدادها::
اخبار علمی::
عضویت در پایگاه::
بانک اطلاعات افراد شاخص و اعضای انجمن::
برقراری ارتباط::
پست الکترونیک::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
لینک های مفید
..
:: اساسنامه انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ::

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

   معاونت پژوهش

دفتر انجمن‌های علمی ایران

اساسنامه انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی

فصل اول- کلیات و اهداف

ماده ۱: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی علوم انتظامی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های انتظامی، انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

ماده ۲: انجمن مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت، دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده ۳: مرکز انجمن در شهر تهران در دانشگاه علوم انتظامی است و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند و در روزنامه رسمی ‌کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده ۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران است.

فصل دوم- وظایف و فعالیت‌ها:

ماده ۵: به منظور نیل به هدف‌های مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

۱-۵- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی در زمینه‌های مرتبط علوم انتظامی.

۲-۵- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

۳-۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

۴-۵: ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.

۵-۵- برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای بین‌المللی.

۶-۵- انتشار کتب، نشریات و محصولات علمی.

فصل سوم- انواع شرایط عضویت

۱-۶- عضویت پیوسته:

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم انتظامی و رشته‌های مرتبط باشند، می‌توانند عضو انجمن شوند.

۲-۶- عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند۱-۶ شاغل باشند.

۳-۶- عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته‌های مرتبط با علوم انتظامی به تحصیل اشتغال دارند.

۴-۶- عضویت افتخاری:

شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنها در زمینه‌های علوم انتظامی حائز اهمیت خاص باشد،  یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای کرده باشند.

۵-۶- اعضای مؤسسه (حقوقی)

سازمان‌ها و مؤسسه‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند، می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره ۱: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره ۲: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

ماده ۷:  هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی‌تعیین می‌شود، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد.

تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده ۸: عضویت در موارد زیر خاتمه می‌یابد:

۱-۸- استعفای کتبی.

۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه با تصمیم هیئت مدیره

۳-۸- تصمیم هیئت مدیره بر خاتمه عضویت حسب مورد..

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

فصل چهارم - ارکان انجمن

ماده۹: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی‌      ب: هیئت مدیره            ج: بازرس

الف: مجمع عمومی

ماده ۱۰: مجمع عمومی‌از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود.

۱-۱۰- مجمع عمومی‌عادی سالی یک‌بار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

۲-۱۰- مجمع عمومی ‌فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

۳-۱۰- در صورتی که جلسه عمومی ‌رسمیت نیافت، جلسه نوبت دوم حداقل بیست و حداکثر چهل روز بعد، با حضور هر تعداداز اعضا تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی ‌به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره۲: یک سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً برای دعوت و تشکیل مجمع عمومی‌فوق‌العاده اقدام کنند، مشروط بر این که هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره ۳: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی‌ منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره ۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی ‌فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی‌عادی است و تصمیمات دوسوم آراء حاضرین معتبر است.

ماده ۱۱: وظایف مجامع عمومی

الف- مجمع عمومی‌عادی

 • انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)
 • تصویب خط مشی انجمن
 • بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
 • تعیین میزان حق عضویت
 • عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
 • بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

ب- مجمع عمومی‌فوق‌العاده

 • تصویب تغییرات مفاد اساسنامه
 • تصویب انحلال انجمن

تبصره ۱: مجامع عمومی‌ توسط هیئت رییسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر ارائه می‌شوند.

تبصره ۲: اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره ۳: اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.

پ- هیئت مدیره

ماده ۱۲:هیئت مدیره انجمن مرکب از هفت عضو اصلی و چهار عضو علی‌البدل است که هر سه سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

۱-۱۲- هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

۲-۱۲- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

۳-۱۲- هیئت مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌کند.

۴-۱۲- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار هیئت مدیره همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی ‌با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره معتبر است.

۵-۱۲- هیئت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه است.

۶-۱۲- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا، معتبر است.

۷-۱۲-کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری می‌شود.

۸-۱۲- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

۹-۱۲- در صورت استعفا، برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

۱۰-۱۲- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

ماده ۱۳: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

۲-۱۳- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

۳-۱۳- هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی ‌است، انجام دهد.

۴-۱۳- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی‌است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن انجام دارا می‌باشد.

۵-۱۳- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی‌و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

۶-۱۳- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

۸-۱۳- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

۹-۱۳- جلب هدایا و کمک‌های مالی.

۱۰-۱۳- اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی.

۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین مقررات جاری کشور.

۱۲-۱۳- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۱۳-۱۳- هیئت مدیره موظف است حداقل تا چهار ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی‌ و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی ‌برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال کند.

تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تأیید هیئت مدیره جدید، از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ت- بازرس (بازرسان)

ماده۱۴: مجمع عمومی ‌عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب می‌کند.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده ۱۵: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

۳-۱۵- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گیرد.

فصل پنجم- گروه‌های علمی انجمن

ماده ۱۶: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت بپردازند:

 1. گروه‌های تخصصی؛
 2. کمیته آموزش و پژوهش؛
 3. کمیته انتشارات؛
 4. کمیته آمار و اطلاعات؛
 5. کمیته پذیرش و روابط عمومی؛
 6. کمیته گردهمایی‌های علمی.

تبصره- انجمن مجاز به تشکیل گروه‌ها و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود، نیز می‌باشد.

فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه

ماده ۱۷: منابع مالی انجمن عبارتند از:

۱-۱۷- حق عضویت اعضا؛

۲-۱۷- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی؛

۳-۱۷- دریافت هدایا و کمک‌ها؛

۴-۱۷- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.

ماده ۱۸: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی ‌به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.

ماده ۱۹: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوص به نام انجمن، نزد بانک‌های کشور نگهداری می‌شود.

ماده ۲۰: هیچ یک از مؤسسان یا صاحبان سرمایه، حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را ندارند و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند به انجام معاملات با مؤسسه مبادرت نمایند.

ماده ۲۱: کلیه مدارک و اسناد مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مراجع نظارت با سایر مراجع صلاحیت‌دار، در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۲: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و ثبت شرکت‌ها معتبر است.

ماده ۲۳: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن، حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۲۴: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها کلیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را تبرعاً با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از انجمن های علمی واگذار کند.

ماده ۲۵: این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۴ ماده و ۱۵ تبصره در جلسه مورخ ................................. مجمع عمومی‌انجمن به تصویب رسید.

محل امضای هیئت مؤسس                                       محل امضای هیئت رییسه جلسه مجمع عمومی

دفعات مشاهده: 5064 بار   |   دفعات چاپ: 559 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران Iranian Policing Research Association IPIRA
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4414