انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران- سایر اخبار انجمن
برگزاری مسابقـات پایـان نـامه هـای سه دقیقه ای بـا عنوان «پاناسه»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/29 | 
برگزاری مسابقـات پایـان نـامه هـای سه دقیقه ای بـا عنوان «پاناسه»
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اقـدام به برگزاری مسابقـات پایـان نـامه هـای سه دقیقه ای بـا عنوان «پاناسه» نموده است. این مسابقه با هـدف عملیاتی شـدن و کارآمد کردن پایاننامه های دانشجویی درسطح کشور آغاز به کار کرده است.کمیسیون انجمن های علمی ایران از کلیه شاخه های دانشجویی انجمن های علمی دعوت بعمـل آورده است بـا بهره منـدی از این فرصت، گـامی در جهت عرضه پژوهش های انجام شده توسط دانشـجویان و همچنین توانمندسازی پژوهشـگران جوان بردارند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت پایان نامه به سایت http://panase.ir/fa مراجعه فرمایید.

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران:
http://ipira.ir/find.php?item=1.119.90.fa
برگشت به اصل مطلب