انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران- سایر اخبار انجمن
دومین رویداد  

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/1 | 
دومین رویداد  "الگوها و راهکارهای نوین درهمکاری دانشگاه باجامعه و صنعت"

برابر اعلام کمیسیون انجمن های وزارت علوم تحقیقات و فناوری به منظور بهره گیری از ایـده‌هـا و تجارب صاحب‌نظران‌ در شناسایی راهکارهای نو برای برقراری و توسـعه ارتباط موثر میان دانشـگاه ها و جامعه، دومین رویداد  "الگوها و راهکارهای نوین درهمکاری دانشگاه باجامعه و صنعت" در روز سه شنبه مورخ  ۱۳۹۹/۱۰/۹ ساعت ۱۳الی ۱۶به صورت مجازی برگزار  خواهد شد.
برای شرکت مجازی در این رویداد اینجا کلیک کنید
پس از ورود به وبگاه فوق به صورت مهمان (با کلیک روی عنوان مهمان) وارد رویداد شوید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران:
http://ipira.ir/find.php?item=1.119.91.fa
برگشت به اصل مطلب